خطوط اختصاصی اپراتور 1000

پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سال‌ها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام
غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 1000XXXXXXXXXX 14 35,000 70,000
2 1000XXXXXXXXX 13 50,000 100,000
3 1000XXXXXXXX 12 125,000 250,000
4 1000XXXXXXX 11 175,000 350,000
5 1000XXXXXX 10 250,000 800,000
6 1000XXXXX 9 600,000 1,200,000
7 1000XXXX 8 2,000,000 5,000,000
8 1000XXX 7 نیاز به مذاکره
9 1000XX 6 نیاز به مذاکره
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 33,250 66,500 32,550 65,100
2 1000XXXXXXXXX 13 47,500 95,000 46,500 93,000
3 1000XXXXXXXX 12 118,750 237,500 116,250 232,500
4 1000XXXXXXX 11 166,250 332,500 162,750 325,500
5 1000XXXXXX 10 237,500 760,000 232,500 744,000
6 1000XXXXX 9 570,000 1,140,000 558,000 1,116,000
7 1000XXXX 8 1,900,000 4,750,000 1,860,000 4,650,000
8 1000XXX 7 نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره
9 1000XX 6 نیاز به مذاکره نیاز به مذاکره

مزایا و ویژگی‌ها

 • سرعت بسیار بالا در ارسال (با توجه به تجربیات به عنوان قدیمی ترین سرویس دهنده)
 • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • تعرفه مناسب پیامک
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط با ارقام کم

خطوط اختصاصی اپراتور 2000

پیش‌شماره ۲۰۰۰ اپراتوری است که کامل ترین بازگشت هزینه را برای پیامک های ناموفق دارد ولی تعرفه پیامک و خطوط آن به مراتب بیشتر از اپراتور های دیگر است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف تعداد ارقام غیر سفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
غیررند نیمه رند رند
1 12 200,000 250,000 300,000 350,000
2 10 400,000 500,000 700,000 1,000,000
3 9 700,000 800,000 1,000,000 1,500,000
4 8 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2,500,000
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.
ردیف تعداد ارقام غیر سفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
غیررند نیمه رند رند
1 12 180,000 230,000 280,000 330,000
2 10 350,000 450,000 650,000 950,000
3 9 650,000 750,000 900,000 1,300,000
4 8 1,100,000 1,300,000 1,450,000 2,300,000
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

مزایا و ویژگی‌ها

 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی (بازگشت هزینه پس از 48 ساعت انجام می گیرد، البته تعرفه پیامک به نسبت بالاتری نسبت به سایر اپراتور ها دارد.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • نیازمند تمدید سالیانه (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
 • سرعت بسیار بالا در ارسال
 • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شمره 2000 (ولی هزینه ثبت خطوط به مراتب بالاتر از اپراتور های دیگر است.)

خطوط اختصاصی اپراتور 3000

خط ۳۰۰۰ نیز دقیقاً مانند اپراتور ۱۰۰۰ از اپراتور و خطوط قدیمی است که امتحان خود را طی سال‌ها پس داده است و هم اکنون، سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از جمله 90% برنامه های صدا و سیما از خطوط ۳۰۰۰ استفاده می‌کنند.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 3000XXXXXXXXXX 14 40,000
2 3000XXXXXXXX 12 150,000
3 3000XXXXXX 10 165,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 3000XXXXXXXXXX 14 30,000 25,000
2 3000XXXXXXXX 12 135,000 125,000
3 3000XXXXXX 10 150,000 140,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

مزایا و ویژگی‌ها

 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام (اپراتور 3000 تعریفی به عنوان غیر سفارشی ندارد، ولی در ثبت خطوط 3000 بیشتر از 8 رقم، شما تنها امکان مشخص کردن ارقام پس از خطوط 8 رقمی ما را دارید، البته ما بیش از 10 خط 8 رقمی داریم.)
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • سرعت ارسال متوسط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • تعرفه مناسب پیامک
 • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط 10 رقمی

خطوط اختصاصی اپراتور 50001

اپراتور 50001 برخلاف، اپراتور های دیگر با 5 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

 • کاربران

 • نمایندگان

نمونه شماره ردیف تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 50001XXXXXXXXX 15 8,000
2 50001XXXXXXXXX 14 11,000
3 50001XXXXXXXX 13 30,000
4 50001XXXXXXX 12 70,000
5 50001XXXXXX 11 135,000
6 50001XXXXX 10 220,000
7 50001XXXX 9 250,000
8 50001XXX 8 300,000
9 50001XX 7 4,500,000
10 50001X 6 7,500,000
نمونه شماره ردیف تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 50001XXXXXXXXX 15 6,500 5,000
2 50001XXXXXXXXX 14 9,000 8,000
3 50001XXXXXXXX 13 25,000 22,000
4 50001XXXXXXX 12 60,000 52,000
5 50001XXXXXX 11 120,000 100,000
6 50001XXXXX 10 180,000 130,000
7 50001XXXX 9 197,000 160,000
8 50001XXX 8 250,000 220,000
9 50001XX 7 3,800,000 3,300,000
10 50001X 6 6,300,000 5,600,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک فوق العاده پایین
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
 • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
 • سرعت ارسال بالا
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)

خطوط اختصاصی اپراتور 021 و 026

خط ثابت با پیش‌شماره ۰۲۱ و 026 امکان ثبت خطوط پیامکی معادل خطوط تلفن ثابت شما را فراهم می سازید البته اگر در تهران یا کرج ساکن هستید و امکان تماس سریعتر را برای دریافت کنندگان پیامک فراهم می کند.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 021XXXXXXXX 8 100,000
2 021XXXXX 5 250,000
3 021XXXX 4 390,000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 021XXXXXXXX 8 90,000 80,000
2 021XXXXX 5 240,000 230,000
3 021XXXX 4 370,000 360,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • ثبت خطوط معادل شماره تلفن تهران و کرج (امکان تماس پس از دریافت پیامک)
 • تعرفه پیامک به نسبت پایین (بیشتر از اپراتور 50001)
 • سرعت ارسال متوسط
 • تعرفه پایین ثبت خطوط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • بدون تداخل با خطوط تلفن

خطوط اختصاصی اپراتور 21000

این خطوط برای اپراتور تلفن ثابت می باشد و برای کسانی که در تهران و کرج ساکن نیستند فراهم شده است.

 • کاربران

 • نمایندگان

ردیف ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر تعداد ارقام کاربران (تومان)
بازه قیمت
1 21000XX 7 4,000,000 6,000,000
2 21000XXX 8 2,500,000 4,000,000
3 21000XXXX 9 650,000 750,000
4 21000XXXXX 10 300,000 650,000
5 21000XXXXXX 11 200,000 300,000
6 21000XXXXXXX 12 140,000 200,000
7 21000XXXXXXX 12 110,000
8 21000XXXXXXXX 13 130,000
9 21000XXXXXXXXX 14 110,000
10 21000XXXXXXXXXX 15 100,000
ردیف ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
بازه قیمت بازه قیمت
1 21000XX 7 3,700,000 5,500,000 3,500,000 5,000,000
2 21000XXX 8 2,200,000 3,700,000 2,000,000 3,500,000
3 21000XXXX 9 350,000 700,000 330,000 650,000
4 21000XXXXX 10 240,000 600,000 220,000 550,000
5 21000XXXXXX 11 180,000 240,000 170,000 220,000
6 21000XXXXXXX 12 130,000 180,000 120,000 170,000
7 21000XXXXXXX 12 100,000 90,000
8 21000XXXXXXXX 13 120,000 110,000
9 21000XXXXXXXXX 14 100,000 90,000
10 21000XXXXXXXXXX 15 90,000 80,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک به نسبت پایین (بیشتر از اپراتور 50001)
 • سرعت ارسال متوسط
 • تعرفه پایین ثبت خطوط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات

مطمئن نیستید کدام خط متناسب با نیاز شما است؟

همین الان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.
مشاوره رایگان

جدول مقایسه مزایا و معایب خطوط

معیار خط ثابت 1000 2000 3000 5000
ارسال به شماره های فیلتر شده خیر خیر خیر خیر خیر
قابلیت خدماتی سازی خطوط (جزئیات) بله بله بله بله بله
کیفیت ارسال از نظر تحویل به گیرنده مناسب بالا بالا مناسب بالا
سرعت ارسال پیامک مناسب بالا بالا مناسب بالا
گزارش دقیق تحویل به گیرنده بله بله بله بله بله
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات بله بله بله بله بله
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی خیر خیر بله خیر خیر
هزینه ارسال پیامک مناسب بالا بالا بالا فوق العاده پایین
قیمت مناسب برای خطوط اختصاصی بله خیر خیر خیر بله

سوالات متداول

پاسخ سوالات شما پیرامون تعرفه، ثبت و خرید خطوط اختصاصی

آیا ثبت خطوط اختصاصی نیازمند تمدید و پرداخت هزینه سالیانه می باشد؟

در حال حاضر اپراتور های پیامکی به جز اپراتور 2000 هزینه ای برای تمدید دریافت نمی کند و بالطبع نیوا اس ام اس نیز هزینه ای از شما دریافت نمی کند ولی مطابق قرارداد نیوا اس ام اس با اپراتور ها، در صورتی که این هزینه توسط اپراتور دریافت گردد، نیوا اس ام اس نیز هزینه تمدید را دریافت می کند.

ارسال به کسانی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند امکان پذیر است؟

بله، در صورتی که متون پیامکی شما اطلاع رسانی، ارسال کد تایید و... می باشد (ارسال تبلیغاتی ندارید) امکان تغییر خطوط از تبلیغاتی به خدماتی (ارسال به تمامی شماره ها) را خواهید داشت، البته پس از ثبت خط اختصاصی برای خود، این مورد امکان پذیر است.

برای اطلاع از شرایط و تعهدات به صفحه خطوط خدماتی مراجعه کنید.

آیا امکان ثبت و استفاده از چند خط به صورت هم زمان میسر است؟

بله، شما می توانید علاوه بر شماره های موجود در سرویس خود، یک یا چند شماره با پیش شماره مورد نظر خود ثبت و استفاده کنید.

در زمان استفاده از وب سرویس پیامکی یا ارسال از سامانه، انتخاب خطی که از آن ارسال را می خواهید انجام دهید امکان پذیر است.

با ثبت خطوط 021 و 026، استفاده از تلفن امکان پذیر نیست؟

ثبت خطوط 021 و 026 به صورت مجازی می باشد، در واقع شما علاوه بر استفاده از تلفن ثابت خود، شماره را به صورت مجازی در سامانه خواهید داشت و در زمان ارسال پیامک می توانید آن را انتخاب کنید.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.

پنل خود را انتخاب کنید

راهنمای انتخاب پنل پیامکی

پنل های پیامک ما بر حسب نیازهای کسب و کارهای مختلف تنظیم شده‌ است تا کاربران بتوانند بر حسب بودجه و نیاز خود، یک پنل پیام کوتاه مناسب انتخاب کنند و بابت امکاناتی که برایشان کاربرد ندارد، هزینه اضافه نکنند. هنگام خرید یک پنل اس ام اس باید به نیازهای خود فکر کنید. این نیازها شامل دو بخش می‌شود:

 1. در پنل پیامک خود به چه امکانات و قابلیت‌هایی نیاز دارید؟پیش از خرید یک پنل پیام کوتاه، لازم است مشخص کنید که قصد دارید از پیامک تبلیغاتی و خدماتی به چه طریقی استفاده نمایید. بدین ترتیب می‌توانید اقدام به خرید پنل پیامک مناسب با کار خود و امکانات مورد نیازتان کنید.
 2. می‌خواهید در چه حجمی اس ام اس تبلیغاتی و خدماتی ارسال کنید؟مساله دوم، تعداد ارسال‌های شماست. اگر تعداد ارسال شما بالاست یا قصد دارید به طور مداوم به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی بپردازید، پیشنهاد ما یک پنل پیامک بزرگتر است که تعرفه ارسال کمتری دارد.

در صورتی که می‌خواهید جدول مقایسه کامل پنل‌های پیام کوتاه ما را ببینید و یک انتخاب آگاهانه بکنید، پیشنهاد می‌کنیم به صفحه امکانات و تعرفه‌ها مراجعه نمایید. همچنین، اگر هنوز در مورد انتخاب خود شک دارید، پیشنهاد می‌کنیم همین حالا با تیم پشتیبانی نیوا اس ام اس تماس بگیرید و با آنها در مورد پنل پیام کوتاه مناسب خود مشورت کنید: 021-28427112

ثبت نام مشاوره تلفنی رایگان